پرسیاری زۆرجار
چون داخیلی پەڕەی چاودێری ده‌بم ؟

بۆ داخیل بوونی په‌ره‌ی چاودێری پێویسته‌ ئه‌و زانیاریانت له‌بێت که‌ له‌م شوێنه‌ی هۆست لی کریوه‌ یه‌وه‌ زانیاریانت بۆ هاتیه‌.

بۆ داخیل بوونی هۆسته‌که‌ت له‌ سه‌ سێرفه‌ری کورد بۆ هۆست ئه‌وه‌ ده‌توانی له‌ رێگای IP یان ب ناوه‌ سایتی خۆت...

 

وه‌ك : 

1. 173.254.58.126:2082 بۆ داخیل بوونی سیپه‌نێل

2. www.NAWESITE.com/Cpanel  بۆ داخیل بوونی سیپه‌نێل

پـــــــاشــــــان 

3. ناوی هۆست

4. تێپەڕەوشەن

 

 

 

 

What it is possible to contain?

It is possible to insert any text and pictures. Big pictures will decrease under the size of the block.

What can be configured?

You can disable or enable the library jQuery. You can change the color of icons, color on hover, border color of the active unit, even color blocks.